Què és la igualtat de gènere?

La igualtat de gènere és quan els homes i les dones tenen els mateixos drets de tot. A les dones, abans, no se’ls hi deixava votar, tampoc anar a l’escola, ni anar a treballar. Els homes abans tractaven a les dones com si fosin les seves esclaves, i quan tenien fills, elles eren les cuidadores. Ara que em evolucionat, tots plegats estem fent que tothom accepti a les dones tal com són, i que els homes també les acceptin a elles, ja que en algun cas els homes poden ser reemplaçats. Això no vol dir, tampoc, que els homes siguin reemplaçats per les dones, però si que tinguin els mateixos drets entre ells.