Fites aconseguides en la lluita per a la igualtat entre homes i dones

Al llarg de la història s’han anat aconseguint avenços en la igualtat de l’home i la dona.

  • Acces a l’educació primaria: Fa molts anys les dones no tenien acces a l’educació primaria, ara nou països ja han aconseguit l’objectiu global de l’educació.
  • Alfabetització de les dones: Abans com les dones no tenien acces a l’educació primaria no sabien ni llegir ni escriure, ara quan passa això es dur a terme l’alfabetització, sobretot en els adults.
  • La dona i el mercat laboral: AL principi les dones feien les feines de casa, rentaven plats, es feien carrec dels nens… Al final les dones es van cansar de no poder fer el que feien els homes llavors van començar a manifestar-se i amb això van aconseguir que a les dones se’ls hi permetes traballar.
  • Acces a una atenció medica: Abans era molt dificil per les dones trobar una atenció medica precisa que els hi dones un diagnostic correcte. Ara ha millorat i els homes i les dones tenen el mateix dret de cuidar-se i mimar-se.
  • Representació política i economica: Ja que abans a les dones no se les deixava votar, tampoc tenien el dret de presentar-se per ser polítiques, ja que es una de les coses a on hi ha més desigualtat. Si la evolució de la igualtat segueix a aquest ritme, les dones i els homes arribaran a la igualtat de gènere al 2520, d’aquí 5 segles.