Perquè transmetre la igualtat de gènere?

La igualtat de gènere és una ingusticia molt gran que viuen les noies. Això vol dir que els nois no es mullen gaire en aquest aspecte. En l’altre aspecte les noies si que es mullen i remullen per arribar a una igualtat entre gèneres. En aquesta ingusticia hi ha el masclisme, la gent que no vol que hi hagi igualtat entre els homes i les dones, i hi ha el feminisme, la gent que vol la igualtat entre homes i dones.

Fa uns quants anys a gairebé tots els països les dones no podien votar, ara a gairebé tots els paoso les dones poden votar. Això ha sigut un avanç en la igualtat, i millorara en el futur.

PER UN FUTUR IGUALAT!